Årsmöte 2018

ABB Free Innovators

AFI Västerås

Bertil Hök, Senseair, berättar efter årsmötet om sin bok "Logic and Magic"

Läs protokollet här:

Gälande stadgar hittar du här: