ABB Free Innovators

AFI Västerås

Sidan är under uppbyggnad!

Kontakt:

Tillförordnad ordförande:

Arne M. Gustafsson

073 - 200 67 08

arne.m.gustafsson [at] hotmail.com

HOME DECOR

Etiam eleifend posuere elit. Fusce posuere vulputate euismod.

Om AFI:

AFI bildades 1987 och är Sveriges första koncerninterna uppfinnarförening.

Föreningen, som i dag har ca 80 medlemmar, är öppen för alla ABB-anställda, ABB-seniorer och f.d. ABB-anställda.

Även andra med allmänt teknikintresse och fallenhet för uppfinningar och innovationer kan väljas in som medlemmar.

Förutom att vara ett forum för trevliga sammankomster och kamratlig samvaro har AFI har som ett av sina huvudändamål att bidra med innovativa lösningsförslag till i första hand ABB-bolagen där dessa inte har tillräckligt med egna resurser för att lösa aktuella problem

 

Vill Du ....

-arbeta med problemlösning?

-skapa nya idéer och tekniska lösningar på uppdrag av ABB-bolag eller andra uppdragsgivare?

-lära dig se möjligheter i stället för problem?

-utveckla tekniska idéer, uppfinningar och innovationer?

-se uppfinningar förverkligas?

-arbeta fritt men få stöd av och känna gemenskap med andra, positiva människor?

-vidareutveckla dina egna kunskaper?

-vidareutveckla din egen kreativitet?

-få stimulans och impulser till egna idéer?

-ha tillgång till en välutrustad prototypverkstad, el- och elektronikverkstad, modellverkstad, datorer m.m?

-umgås med likasinnade i en stimulerande miljö?

...då är AFI föreningen för Dig!

 

Lokaler och utrustning

Tack vare välvilligt stöd från ABB:s forskningsbolag ABB Corporate Research har vi tillgång till ljusa och rymliga lokaler på Hässlöområdet i Västerås.

Där har vi mekanisk verkstad, el- och elektronikrum samt datorrum. Vi har även tillgång till en möteslokal för klubbmöten, föredrag och träffar samt ett mötesrum för mindre grupper.

Våra datorer är anslutna till Internet och internt kopplade i ett nätverk.

 

En viktig verksamhet i AFI är Idébanken. Där skapar vi idéer och förslag till lösningar på olika

problem på uppdrag från ABB-bolag eller andra uppdragsgivare. Vi bildar en eller flera arbetsgrupper som tar sig an det specificerade problemet.

Under arbetet kommer medlemmarnas samlade erfarenheter och stora kreativitet väl till pass. De olika idéer och förslag till lösningar som tas fram sammanställs och presenteras för uppdragsgivaren.

 

Styrelse:

Arne Gustafsson (tf ordf)

Bengt Lönnerberg

Nils-Ove Lindberg (kassör)

Börge Lindén (sekr)

Rikard Lundgren

Pavel Kolavcic

Bo Hemmingson

Sture Holmgren

Håkon Wikse

Ove Kullborg

 

Några bilder från AFI.s verksamhet

OFFICE DECOR

Etiam eleifend posuere elit. Fusce posuere vulputate euismod.

ABOUT O’STYLE

Etiam eleifend posuere elit. Fusce posuere vulputate euismod.