Teknik på AFI

ABB Free Innovators

AFI Västerås

Här hittar du ett urval av teknisk information, artiklar, bilder m.m. som i någon mån belyser vad vi på AFI  diskuterar och behandlar på våra möten

Ett enkelt exempel; Ett visserligen 20 år gammalt men fortfarande aktuellt kompendium om alternativa energikällor utgivet på Curt Nicolin-gymnasiet år 1998.Klicka på denna länk


Om man inte har något annat för sig under mörka höstkvällar kan man ju alltid företa en virtuell tågresa mellan Göteborg och Stockholm.Kolla här:

https://www.youtube.com/watch?v=lLyyreCQb9Q