Årsmöte

Årsmötet 2022

Årsmötet ägde rum den 22 mars i vår kurslokal på Flottiljgatan 61

Protokollet med bilagor hittar du nedan.


Mötet avslutades med ett mycet intressant föredrag

av chefen för ABB Research, Mikael Dahlgren,